Suvun vaakuna

Suvun vaakiuna
Heraldikko Harri Rantasen suunnittelema sukuvaakunamme originaaliversiona, jollaisena se on merkitty Suomen heraldisen seuran rekisteriin.
Ns. taiteilijan versio. Heraldikko Harri Rantasen käsin maalaama versio, jota olemme käyttäneet mm. sukukirja III:n kannessa ja sukupostimerkissä. 

Gummerus-Pihkalan suvun vaakunasta haluttiin suvun näköinen. Vaakunan suunnitteli heraldikko Harri Rantanen vuonna 1997. Hän suunnitteli myös sukuyhdistyksen värin ja postimerkin, joissa molemmissa toistuu vaakunan symboliikka. Vaakuna on rekisteröity Suomen heraldisen seuran rekisteriin numerolla 884.
Vaakunan selitys on seuraavanlainen:

Vihreässä pisaroilla kylvöisessä kilvessä koverapäinen Yrjön risti, pisarat ja risti kultaa. Pistokypärä. Kypäränpeite vihreä, vuoripuoli kultaa, lakipunos kultaa ja vihreää. Kypäränkoristeena vihreä havuristi.


Sukuyhdistyksen vaakuna kuvastaa monia suvun ominaispiirteitä. Ensinnäkin kyse on ns. porvarisvaakunasta, joiksi kutsutaan aatelittomien sukujen vaakunoita. Porvarisvaakunoita on käytetty keskiajalta lähtien. Porvarisvaakunoita käyttävät porvarit, kauppiaat, käsityöläiset, papit ja talonpojat. Gummerus-Pihkalan suku on aateliton ja osoituksena siitä vaakunassa oleva pistokypärä on suljettu.


Vaakunakilven pohjaväri on vihreä, jolla heraldiikassa usein viitataan puihin ja muuhun kasvillisuuteen. Kilven pinnassa on tasaisena diagonaalisena kuviona pi saroita, jotka kuvaavat puupinnasta tihkuvaa pihkaa ja viittaavat siis suvun nimeen Vaakunassa käytetty metalliväri on kulta, jolla heraldiikassa monesti viitataan uskonnollisiin teemoihin sekä hyveisiin.

Gummerus-Pihkalan suku on tunnettu pappissukuna, ja siten vaakunassa esiintyvä kulta on osuva valinta. Vaakunan keskiössä on risti, joka viittaa suvun pitkiin perinteisiin kirkon piirissä. Risti on tyypiltään koverapäinen Yrjön risti. Kyseinen ristityyppi esiintyy muun muassa Suomen luterilaisen kirkon vaakunassa seka Turun arkkipiispan vaakunassa. Siten symboli viittaa paitsi suvun piirissä vaikuttaneisiin piispoihin myös Turkuun, jota voidaan pitää suvun alkukotina.

Lähde: Gummerus-Pihkalan suku III